Skip to content

Business

forklift-คนเดินเท้า

ความปลอดภัยของรถ forklift และคนเดินเท้า

ในคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน รถ forklift และผู้คนมักใช้พื้นที่ทำงานร่วมกัน สิ่งนี้อาจเป็นอันตรายได้อย่างแน่นอน แต่สถานที่ทำงานหลายแห่งเพิ่มอันตรายเป็นสิบเท่าด้วยการรวมพื้นที่เหล่านี้ไว้ในพื้นที่สาธารณะ เช่น ร้านค้าและศูนย์สวน… Read More »ความปลอดภัยของรถ forklift และคนเดินเท้า